loading

کورتکس

ساختار مو چیست و چگونه مراقب آن باشیم؟

معمولاً زمانی که از موضوعی آگاهی داشته باشیم، وقتی در مورد آن با مشکل یا سختی مواجه شویم بهتر می‌توانیم آن را حل و فصل کنیم. این قاعده در مورد هر چیزی حتی مسایل مراقبتی و بهداشتی مانند شناخت ساختار مو در زمان مواجهه با مشکل در قبال آن نیز ... ادامه مطلب