ویدئوها

تاریخچه ای از مسواک

شاید جالب باشد بدانیم که گذشتگان چگونه دندان های خود را مسواک می کردند. برای دیدن ویدئو اینجا را کلیک کنید.

اثرات خوب نواختن یک ساز موسیقی

نواختن یک ساز موسیقی، غیر از آنکه به عنوان فعالیتی تفریحی به آن نگریسته شود، می تواند اثرات مثبت دیگری نیز داشته باشد. برای دانستن چند مورد از آنها، اینجا را ببینید.

مراقبت از ریش

توجه به ظاهر آراسته مربوط به جنسیت نیست. در ویدئویی که در اینجا بارگذاری شده است، به نکاتی در خصوص مراقبت از ریش ها اشاره می شود.